جرثقیل سقفی کیتو

جرثقیل سقفی کیتو Kito

شرکت نوین کمند خزر فعال در زمینه واردات و صادرات موجودی جرثقیل های سقفی کیتو در انواع مختلف و تناژ متفاوت موجود در باکو آذربایجان را به شرح ذیل اعلام می نماید.همچنین در صورت خریدکلی تحویل در منطقه آزاد انزلی امکان پذیر خواهد بود.

جرثقیل سقفی کیتو MD1 ارتفاع ۶ متر ۲ تن قیمت ۲۶۰۰ دلار (موجودی ۳ دستگاه) جرثقیل سقفی کیتو CD1 ارتفاع ۹ متر  ۳ تن قیمت ۲۵۰۰ دلار (موجودی ۸ دستگاه) جرثقیل سقفی کیتو MD1 ارتفاع ۹ متر ۳ تن قیمت ۳۲۰۰ دلار (موجودی ۶ دستگاه) جرثقیل سقفی کیتو MD1 ارتفاع ۹ متر ۵ تن قیمت ۴۴۰۰ دلار (موجودی ۳ دستگاه) جرثقیل سقفی کیتو MD1 ارتفاع ۱۲ متر ۸ تن قیمت ۷۵۰۰ دلار (موجودی ۵ دستگاه) جرثقیل سقفی کیتو MD1 ارتفاع ۱۲ متر ۱۰ تن قیمت ۳۲۰۰ دلار (موجودی ۶ دستگاه) ریموت کنترل جرثقیل کیتو ۲۰۱۴  قیمت ۳۰۰ دلار (موجودی ۲۳ دستگاه)