آپارتمان در حال ساخت ۹۰% تکمیل شده

مساحت ۱۳۸ متر مربع ۴ خواب

قیمت ۵۰ هزار دلار

آپارتمان در مرکز شهر باکو

مساحت  متر مربع ۲ خواب

قیمت ۷۷ هزار دلار